VooRDELIG
onderhoudsplan

VOOR EEN SNEL
ONDERHOUDSPLAN

HELDER
OVERZICHT

Meerjaren Onderhoudsplan voor Verenigingen van Eigenaren

VvE Planning richt zich op het opstellen van betaalbare meerjarenonderhoudsplan voor Verenigingen van Eigenaren.

De Vereniging van Eigenaren kan dit plan gebruiken om op een eenvoudige en verantwoorde wijze te bepalen waarvoor en hoeveel jaarlijks gereserveerd dient te worden voor het onderhoud.

De Vereniging van Eigenaren kan dit plan eveneens gebruiken om te bepalen wanneer de diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden, waarmee ook een duidelijk verloop van de reserveringen zichtbaar wordt.

Een meerjarenonderhoudsplan is een MUST voor het op een juiste wijze beheren van een Vereniging van Eigenaren.

VvE Planning maakt gebruik van onanfhankelijke bouwkundigen en specialisten. Het voornaamste werkgebied is de Randstad en westelijk Noord Brabant.