Meerjarenplan

Het beschikken over een meerjarenonderhoudsplan c.q. goed reservefonds is van groot belang voor het beheren van een Vereniging van Eigenaars.

De overheid is zich hiervan eveneens bewust. In dit kader is eveneens met ingang van 1 januari 2018 de Wet verbetering functioneren Verenigingen van Eigenaars van toepassing. Deze wet regelt onder andere hoe een Vereniging van Eigenaars tot het vaststellen van de jaarlijkse reservering ten behoeve van het reservefonds dient te komen.

Hierbij wordt als eerste optie genoemd het jaarlijks reserveren op basis van een meerjarenonderhoudspan. De tweede optie, vaak duurder en zonder naar het gebouw zelf te kijken, is het jaarlijks reserveren (toevoegen) van ten minste 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw.

VvE Planning kan, tegen beperkte kosten, zorgen voor het opstellen van een dergelijk meerjarenonderhoudsplan voor uw Vereniging van Eigenaren.

Hiervoor zal er onder andere een opname / inventarisatie van het gebouw plaatsvinden, zullen de elementen en onderdelen worden vastgelegd en zal er een uitgewerkt meerjarenonderhoudsplan worden opgemaakt welke als basis kan dienen voor het bepalen van de jaarlijkse reservering ten behoeve van het reservefonds.